KB-11 - Przyciski ramienia i obejściowe na urządzeniu na Vera UI nie robią nic!

Pytanie

Na Micasaverde Vera 3. lub Micasaverde Vera Lite. Sterownik Z-Wave UI, klikając przycisk "Arm" lub "Bypass" na urządzeniu nic nie robi!

Odpowiedź

W rzeczywistości jest to projekt!

Rozwiązanie

Przyciski ramienia i obejścia na urządzeniach w Vera Ui są tylko Używane przez Vera, nie robią nic do samego urządzenia, nie będą fizycznie ramienia ani pominąć go.

Przyciski można ręcznie wcisnąć z Vera UI lub ich stan można ustawić Lua..

Vera następnie używa stanu przycisków, na przykład podczas wykonywania Scena lub inna logika przetwarzania.


Powiązana informacja:

Zaktualizowano: 07/02/2014.