KB-14 - Z wyłączeniem urządzenia z sieci Z-Wave nie zawsze go ponownie ustaw!

Pytanie

Z wyłączeniem urządzenia z sieci Z-Wave nie zawsze go ponownie ustaw!

Odpowiedź

Gdy urządzenie jest wyłączone z sieci Z-Wave, proces wykluczenia powinien całkowicie ponownie ustawić urządzenie, usuwając pamięć o każdej poprzedniej konfiguracji.

Niestety to nie zawsze działa!

Odkryliśmy, że niektóre urządzenia zachowają dane konfiguracyjne, mimo że zostały wykluczone. Może to powodować problemy podczas próby dodania urządzenia do innego sterownika Z-Wave lub podczas przeprowadzania wykluczenia, a następnie zawierać.

Na przykład Fibaro Uniwersalny czujnik drzwi i okna Może odmówić rozpoznawania, że ​​miał do niego dodany czujnik temperatury DS18B20, jeśli został wcześniej zawarty w sieci Z-Wave bez jednego. Jest to nawet po tym, jak został wykluczony z sieci Z-Wave, która powinna go ponownie ustawić.

Rozwiązanie

Zalecamy sprawdzenie instrukcji producentów urządzenia, aby sprawdzić, czy istnieje sposób na ręczne ustawienie go i podążać za tym procedurą.

W ten sposób zapewniasz, że urządzenie jest całkowicie ponownie ustawione i wymazane i nie zatrzyma żadnych poprzednich danych.


Aby uzyskać więcej informacji na temat włączenia i z wyłączeniem urządzeń, zobacz następujące nuty: