KB-89 - Jak mogę wysłać powiadomienia SMS z centrum Home Fibaro?

Pytanie

Jak mogę wysłać powiadomienia SMS z Centrum Home Fibaro?

Odpowiedź

Fibaro Home Center może wysłać powiadomienia SMS do autoryzowanych numerów telefonów, ale niestety usługa SMS jest obecnie dostępna tylko w Polsce i, chociaż Fibaro planuje rozszerzyć tę usługę, nie ma na razie ETA.

Rozwiązanie

Jeśli masz e-mail do dostawcy SMS, taki jak bulkss.com.Następnie możesz wysłać normalne powiadomienie e-mail z centrum głównego, który zostanie przekształcony w SMS.

  • Po zalogowaniu się do bulkss.com Przejdź do ustawień konta i kliknij "E-mail do SMS"

Luzem sms


  • Kliknij "Dodaj adres e-mail, aby wysłać"

Luzem sms


  • Dodaj swój adres e-mail Fibaro - to składa się z centrum głównego Numer seryjny oraz "@ fibaro.com."(Np. Hc2-123456@fibaro.com)
  • Ustaw hasło - należy go wysłać jako temat emaila

Luzem sms


  • W Centrum Home Fibaro "Panel sterowania dostępu" strona, ustaw adres e-mail dla alertów jako twój numer telefonu komórkowego oraz "@ bulkss.net."(E.G 447779991234@bulksss.net)

Panel użytkownika Fibaro.


  • W Centrum Home Fibaro "Panel powiadomień" Strona, utwórz nowe powiadomienie z prawidłowym tytułem (tak samo jak twoje hasło) i pragnienie treści e-mail.

Panel powiadomień Fibaro.


Teraz, gdy to powiadomienie jest używane w centrum głównym Fibaro (na przykład z sceny) powinieneś otrzymać SMS na telefonie komórkowym.

Powiązana informacja

 

prawa autorskie Vesternet 2015

Zaktualizowano: 13/11/2015.