Användning av Z-Wave reläer för styrning av vägguttag

David Bell |

I januari skrev vi en populär artikel om att rekommendera Z-Wave väggkontakter som det bästa sättet att Styrning av vägguttag.

Många tyckte att den här artikeln var användbar, särskilt förklaringen till varför man inte kan styra de enskilda uttagen i ett dubbeluttag oberoende av varandra.

Med detta sagt har reläalternativet fortfarande fördelar, särskilt eftersom det kan döljas helt från vyn, Vi har fått många förfrågningar om att visa hur man kopplar ett relä till ett uttag korrekt (och säkert).

Därför har vi precis skapat en ny applikationsguide - APNT-70: Använda ett Z-Wave relä för att styra ett vägguttag.

Guiden förklarar kabeldragningen och varför du måste använda en säkrad sporre för att uppfylla byggreglerna och hålla husets kabeldragning säker.

använda ett relä för att styra ett uttag

Som alltid är vi öppna för kommentarer.

Mark

About the Author

David Bell is the founder of Vesternet. As a contributing author on popular smart home topics including Z-Wave & Zigbee, he’s been cited in a multitude of popular websites, forums & articles over the past 10 years and continues to publish regularly on Vesternet.

With over 25 years in business, and 15 years in home automation, he also heads up all of Vesternet’s commercial initiatives throughout various online channels as an expert in sales, marketing & growth strategies.

Email
LinkedIn