Vesternet  |  SKU: VES-ZW-MOT-018

vesternet Z-Wave Motorbesturing

€46,95
Bulk Save

£100's of BONUSES - Here's What You Get Extra Free

 • Controller quick-start + drivers (worth £99)
 • Scenario Playbook (worth £37)
 • Wireless Signal Secrets (worth £37)
 • Smart Home Mastery (worth £37)
 • VIP Support (worth £99/m)
 • Next Day UK Shipping (worth £5.95)
 • 3 Year Extended Warranty

(All automatically sent with your order - add to cart not required :)

Unlock Extra Mix & Match Savings

Any 5 Vesternet products = 5% Off

Any 10 Vesternet products = 10% Off

(Automatically discounted in cart)

EU Shipping - Economy or Express

We ship worldwide... simply add products to cart to see real time shipping prices & delivery times based on weight and location.

Any items in stock and ordered before 2:30pm (UK) will ship same day.

Smart Home Experts - On Demand

Transform your home into a smart one with us, and gain more than just a product.

You'll have access to our dedicated team of experts and a wealth of guides, ensuring you're well-equipped to handle any technical challenges.

Compatibility Guarantee - Instant Returns

Introducing our unmatched Compatibility Guarantee.

If you discover that vesternet Z-Wave Motorbesturing doesn't mesh with your existing system, simply utilize our swift two-click returns process.

We'll instantly provide a self-serve shipping label for hassle-free returns. Upon receiving the item, your refund is processed immediately.

With our guarantee, you can put compatibility worries to rest.

Summary

 • Gratis bezorging
 • 1 uur respons Technische ondersteuning
 • Compatibiliteit gegarandeerd met Hubitat, Homey, Fibaro & SmartThings
 • Configureerbare rotatie / kanteling
 • 2 Schakelinvoer
 • Ondersteunt scèneopdrachten
 • Power, Energy, Voltage & Current Meting
 • Ondersteunt positioneringskalibratie
 • Werkt met of zonder positionering
 • 3-draads (met neutraal)
 • Z-Wave Plus S2-beveiliging

Vergelijken Vesternet Apparaten

Werkt met alle populaire controllers...

Dit is wat bij elke controller inbegrepen is vesternet Apparaat

GRATIS bezorging in het VK

Elke hoeveelheid van elk model, wordt gratis verzonden vanuit ons magazijn in het VK.

3 jaar uitgebreide garantie

Als er een defect optreedt, hebben we je gedekt - we ruilen het zonder vragen om voor een nieuw exemplaar.

Levenslange compatibiliteit met controllers

Met zelfgepubliceerde stuurprogramma's en native ondersteuning voor de belangrijkste hubs (die regelmatig worden bijgewerkt) is de zorg over compatibiliteit voor smart home voorgoed voorbij met vesternet apparaten.

Speciale gebruikershandleidingen

Voor de belangrijkste controllers publiceren we onze eigen handleidingen met stapsgewijze instructies voor installatie en gebruik.

Altijd Z-Wave en Zigbee Opties

Elke vesternet product heeft beide versies beschikbaar, dus je krijgt dezelfde consistente esthetiek in elk model als je een multiprotocol systeem gebruikt. Je bent dan vrij om te beslissen welke draadloze technologie in welk scenario het beste bij je past.

VIP technische ondersteuning

Je ontvangt een speciaal e-mailadres voor technische ondersteuning met prioriteitsreacties - problemen of vragen over vesternet apparaten worden binnen het uur beantwoord.

30 dagen naadloos retourneren

100% tevredenheidsgarantie - neem het mee naar huis, probeer het uit en als je niet tevreden bent, nemen we het terug en krijg je je geld terug, zonder vragen te stellen.

2 ingangen voor het aansluiten van schakelaars

Positiekalibratie

In plaats van omhoog of omlaag kun je met Positioneringskalibratie 0% - 100% niveaus gebruiken om de jaloezie eenvoudiger en nauwkeuriger te positioneren.

2 ingangen voor het aansluiten van schakelaars

Positiekalibratie

In plaats van omhoog of omlaag kun je met Positioneringskalibratie 0% - 100% niveaus gebruiken om de jaloezie eenvoudiger en nauwkeuriger te positioneren.

Stroom-, energie-, spanning- en stroommeting

Houd bij hoeveel stroom je apparaten verbruiken, zodat je ze nauwkeurig kunt regelen om je maandelijkse energiekosten te verlagen.

Scène activering

Elke schakelingang kan scènes activeren in de Z-Wave Controller activeren voor enkelvoudig, dubbel en drievoudig indrukken en voor indrukken, vasthouden en loslaten.

Afzonderlijke bediening van jaloezieën

Maakt een veelzijdige configuratie van jaloezieën mogelijk door een apart eindpunt te bieden voor de bediening van het draaien/kantelen van jaloezielamellen, onafhankelijk van het openen en sluiten van de jaloezie zelf.

Z-Wave Plus S2 Veiligheid

Ondersteunt de nieuwste Z-Wave Plus S2-beveiliging voor ultieme Z-Wave netwerkbeveiliging, groter bereik, verbeterde betrouwbaarheid en grotere stabiliteit. Achterwaarts compatibel met oudere beveiligingsschema's en Z-Wave versies om ervoor te zorgen dat het werkt in alle toonaangevende Z-Wave controllers.

Vaak gestelde vragen

Nee, de module werkt alleen met 3-draads (met nulleider) bedrading.
Ja, de module werkt met momentschakelaars.
Nee, de module werkt alleen met momentschakelaars.
De module heeft 2 schakelingangen.
De module is vrij flexibel en zou dus moeten werken met de meeste motortypes die rolluiken, jaloezieën en gordijnen aansturen. De module ondersteunt motoren met en zonder eindschakelaars.
Ja, dit is instelbaar door de timing in te stellen. Als bijvoorbeeld de eerste 2 seconden beweging van de motor de rotatie/kanteling van de lamellen aanstuurt, stelt u de timing juist in en kan de module de rotatie/kanteling onafhankelijk aansturen.
Er wordt een automatische kalibratie uitgevoerd waardoor de module de eindschakelaars op de motor kan detecteren. De timings worden dan gebruikt om te vertalen naar positioneringspercentages 0% - 100%.
Ja, de module rapporteert waarden voor vermogen, energie, spanning en stroom.
4A voor weerstandsbelastingen per kanaal en 2A voor capacitieve / inductieve belastingen per kanaal.
We bieden speciale ondersteuning voor de SmartThings, Hubitat en Athom Z-Wave Controllers. Voor andere Z-Wave Controllers gebruikt dit apparaat Z-Wave Plus met optionele S2-beveiliging, dus je moet dit controleren bij de Z-Wave Neem voor de zekerheid contact op met de fabrikant van de controller.
Ga naar het tabblad "Specificaties" hierboven.
Bezoek https://www.vesternet.com/pagina's/start voor onze snelstartgids met koppelingen naar producthandleidingen.
 • Apple Betalen
 • Google Betalen
 • Mastercard
 • PayPal
365 dagen retourneren
Gratis verzending

Payment & Security

Payment methods

 • American Express
 • Apple Pay
 • Diners Club
 • Discover
 • Google Pay
 • Maestro
 • Mastercard
 • Shop Pay
 • Union Pay
 • Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

1000's of Happy Customers...

Love these, work brilliantly with any type of light source, I'm using them on my outdoor patio lights

Stephen Barrett

Does everything I need at a much better price than the big names

Paul Fowler

Works really fast, stuff is already happening before I've even lifted my finger off the switch

Brian H.

Range and responsiveness seem to be very good

Robert M.

Installed really easily, and connected straight away to my controller

Simon Collins

vesternet Z-Wave Motorbesturing

Includes £100's of Bonuses, Software, Content & Support to get you flying in your home automation journey...

Seamless Smart Home Integration: Your Guide to Connecting Vesternet Devices

Each Vesternet device includes your comprehensive guide designed to ensure seamless integration with the leading smart home platforms:

 1. Step-by-Step Setup: Detailed instructions to effortlessly connect your Vesternet devices with SmartThings, Hubitat, and Home Assistant.
 2. Exclusive Custom Drivers: Unlock full compatibility and enhanced functionality with our tailor-made drivers, available only to Vesternet customers.
 3. Optimized Performance: Learn how to maximize the efficiency and reliability of your smart home system with our expert insights.
 4. Troubleshooting Tips: Navigate common setup challenges with ease, ensuring a smooth and user-friendly experience.
 5. Continuous Updates: Stay ahead with access to the latest drivers and updates, ensuring your smart home evolves with you.

Elevate your smart home setup with Vesternet's unparalleled compatibility and performance.

Valued at £99, it's INCLUDED FREE with vesternet Z-Wave Motorbesturing.

Unlock the Power of Smart Living: Your Ultimate Guide to a Futuristic Home

This £37 Premium Book unveils the most innovative ways to integrate smart tech seamlessly into your daily life, truly transforming your living space into a haven of convenience, safety, and modern sophistication. You'll Learn...

 • Simplicity at Your Fingertips: Grasp the basics of setting up common yet essential automations like hands-free lighting.
 • Weather-Wise Automations: Learn how your home can intuitively adjust to Mother Nature, from closing windows when it rains to optimizing temperature.
 • Enhance Security: Elevate your home’s security with automated alerts, making sure you're always in the know.
 • Energy Efficiency: Discover smart scenarios to reduce energy consumption, saving the planet and your pocket.
 • Lifestyle & Entertainment: Set the mood for every occasion - be it a movie night or a workout session.

Valued at £37, it's INCLUDED FREE with vesternet Z-Wave Motorbesturing.

Master Your Smart Home's Connectivity: Full Coverage

This £37 Premium Book unravels the mysteries of wireless technologies, guiding you to optimize your smart home's connectivity for unparalleled performance and convenience. You'll Learn...

 • Mastering Wireless Tech: Understand the core differences between Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi, and Thread, and how each can be harnessed for specific smart home needs.
 • Optimal Device Placement: Learn the art of positioning devices in various home setups, ensuring every corner of your space is seamlessly connected.
 • Combat Interference: Discover how to manage and mitigate interference between devices, ensuring smooth and uninterrupted smart home operations.
 • Wall Wisdom: Grasp the impact of different wall types on signal strength and learn strategies to overcome any barriers they might pose.
 • Inter-Technology Harmony: Dive into real-life scenarios that showcase how different technologies can coexist and complement each other, amplifying your smart home's potential.

Valued at £37, it's INCLUDED FREE with vesternet Z-Wave Motorbesturing.

Ultimate Smart Home Guide: Blueprint to Seamless Integration & Elevated Living

This £37 Premium Book unravels the intricacies of both preparing you home for smart tech + adding to it over time. You'll Learn...

 1. Dream Big, Start Simple: Delve deep into the strategy of initiating your smart home journey with manageable steps.
 2. Family-First Design: Grasp the essence of building a smart home that caters to every family member.
 3. Unified User Experience: Uncover the secrets to avoid a fragmented tech landscape.
 4. Research as Your Compass: Learn the art of proactive planning, ensuring you harness the best tech solutions and avoid common pitfalls.
 5. Embrace Elegance: Explore the beauty of creating sophisticated smart setups that prioritize simplicity, ensuring daily operations are a breeze for all.

Valued at £37, it's INCLUDED FREE with vesternet Z-Wave Motorbesturing.

VIP Smart Home Concierge Service

Elevate your support with direct access to our top-tier smart home maestros, giving you a passport to unparalleled support and advice. With this bonus, you’re assigned dedicated VIP access to our elite team of smart home experts. Whether you have a burning question or need tailored product suggestions, your concierge is just a message away. With this service you'll enjoy:

 • Direct access to a dedicated VIP team, well-versed in the world of smart home automation.
 • Personalized product recommendations tailored to your evolving needs.
 • Prompt answers to any questions or challenges you face on your automation journey.
 • Peace of mind, knowing you have a seasoned expert in your corner.
 • A relationship that understands your unique home setup and preferences.

Valued at £99 per month, this unmatched level of personalized support is INCLUDED FREE with vesternet Z-Wave Motorbesturing.

You Get More with Vesternet Devices

 • Compatibility

  Seamless integration with the top smart home platforms (Home Assistant, Hubitat & Smartthings). With in-house drivers that are regularly updated, your purchase is always future-proof.

 • Warranty

  Shop with confidence knowing you have a generous 3-year warranty. We stand by our quality, ensuring you peace of mind.

 • Technology

  Tailor your smart home to your needs. Choose between Z-Wave and Zigbee products for the perfect fit every time.

 • Delivery

  UK customers enjoy Faster Free delivery. Get your smart home devices in record time without the wait.

 • Support

  Experience VIP treatment with faster access to our smart home experts. Our top-tier technical support ensures you’re always in good hands.

Plus These Added Benefits...

 • Loyalty Points

  Every purchase earns you loyalty points. The more you spend, the more you save. Collect points for future discounts, making each buy a step towards your next saving.

 • Premium Support

  Become a part of our smart home enthusiast community. Share experiences, learn from peers, and access top-tier tech support with fast response times from our experts.

 • Exclusive Early Access

  Get your hands on the latest smart home products before anyone else. Enjoy priority notifications about new releases and exclusive offers, ensuring you’re always at the forefront of innovation.

Still Have Questions About vesternet Z-Wave Motorbesturing?

Frequently Asked Questions

What if it's incompatible with my existing smart home system?

We offer a no questions asked express return service. So, if you try vesternet Z-Wave Motorbesturing and find it's not compatible with your system, you can easily return it.

How can I get technical support for it?

Our team of experts is available to assist you with any technical questions you may have via email and live chat.

Do you offer installation services?

While we don't offer direct installation services, we provide comprehensive online support through guides, videos, and access to our experts via email and chat. If you need an installer, we can often help connect you. With advancements in smart home tech, most of our products can be self-installed with guidance.

What if I struggle with installing or using after purchase?

We have experts who frequently use these products in their own homes, and they are well-acquainted with the ins and outs. This means we can provide unparalleled guidance and troubleshooting. You won't find this level of hands-on expertise at any other store.

How quickly will I receive my order?

If you place your order before 2:30pm in the UK, you can expect it the next day. For orders outside the UK, we offer express shipping options that will get your products to you within a few days.

Why should I choose to buy from Vesternet over other online stores?

When you buy from Vesternet, you're not just purchasing a product. You gain a partner with expertise in smart home technology. Our team is on-hand to assist with setup and provide valuable advice. While there might be cheaper options online, home automation can be complex, and having experts by your side can prevent costly mistakes.

How to Setup a Smart Home

In 5 Simple Steps...

 1. Plug in your Hub and setup with wizard
 2. Install Devices around your home
 3. Wirelessly Connect devices to your hub with wizard
 4. Create Rules & Scenes with wizard to automate tasks
 5. Enjoy your automated home with increased Security, Comfort, Energy & Emergency monitoring, automated Heating & Lighting

Then easily add more devices ongoing as you choose

Vesternet

vesternet Z-Wave Motorbesturing

Van €46,95

Bulk Save

 • 1 Pack
 • 3 Pack (10% Off)
 • 5 Pack (15% Off)
 • 10 Pack (20% Off)

Colour

N/A

Light Colour

N/A

Light Output

N/A

Colour Temperature

N/A

Luminous Intensity

N/A

Brightness

N/A

Technology

Z-Wave Plus V2

Cloud

N/A

Features

Power Monitoring

Sensors

N/A

Controller Type

N/A

Remotes

N/A

Access Control Type

N/A

Processor

N/A

Flash Storage

N/A

Memory

N/A

Security

N/A

Power

N/A

DC Voltage

N/A

Load Types

N/A

Load Rating

4 Per Channel

Fitment

N/A

Channels

2

Battery Type

N/A

Battery Life

N/A

Switch Types

Momentary

Accuracy

N/A

Active Element

N/A

Alarm Sound Level

N/A

Display

N/A

IP Rating

N/A

Max Load

N/A

Max Transmitting Power

N/A

Operating Humidity

N/A

Overload Protection

N/A
Product weergeven