Aqara  |  SKU: PS-S02D

Aqara Czujnik obecności FP2

£90.00

Wysyłka i zwroty

DARMOWA dostawa do Wielkiej Brytanii dla tego produktu.

Wysyłamy również na cały świat... wystarczy dodać produkty do koszyka, aby zobaczyć ceny wysyłki i czasy dostawy w czasie rzeczywistym w oparciu o wagę i lokalizację.

Jeśli nie jesteś w 100% zadowolony z zakupu, możesz go zwrócić w ciągu 365 dni.

Wsparcie techniczne

Przekształć z nami swój dom w inteligentny i zyskaj więcej niż tylko produkt.

Będziesz mieć dostęp do naszego dedykowanego zespołu ekspertów i bogactwa przewodników, dzięki czemu będziesz dobrze przygotowany do radzenia sobie z wszelkimi wyzwaniami technicznymi.

Compatibility Guarantee - Instant Returns

Introducing our unmatched Compatibility Guarantee.

If you discover that Aqara Czujnik obecności FP2 doesn't mesh with your existing system, simply utilize our swift two-click returns process.

We'll instantly provide a self-serve shipping label for hassle-free returns. Upon receiving the item, your refund is processed immediately.

With our guarantee, you can put compatibility worries to rest.

Podsumowanie

The Aqara Presence Sensor FP2 offers zone positioning, allowing you to monitor and divide rooms into up to 30 zones for a variety of use cases

With support for detecting up to 5 people simultaneously, it's perfect for households with multiple occupants

This sensor integrates seamlessly with popular smart home platforms and does not require an Aqara hub, making it easy to expand your smart home setup

Its millimeter-wave radar technology provides precise presence detection without false negatives, and it even includes a falling detection mode for added safety

With the FP2, you can enjoy a more intelligent and tailored home environment while ensuring maximum privacy.

Pozycjonowanie strefowe oferuje znaczącą przewagę nad tradycyjnymi czujnikami PIR, monitorując pomieszczenia o powierzchni do 40㎡ (ok. 430 stóp kwadratowych) i dzieląc je na maksymalnie 30 stref. Nadaje się do praktycznie nieskończonej różnorodności przypadków użycia w oparciu o rzeczywistą obecność w każdej z takich stref. Dodatkowo, użycie tylko dwóch warunków "Obecności" i "Nieobecności" sprawi, że konfiguracja automatyki będzie prostsza niż kiedykolwiek wcześniej.

Co więcej, FP2 obsługuje wykrywanie do 5 osób jednocześnie, co czyni go szczególnie przydatnym dla gospodarstw domowych z wieloma lokatorami*. Może być używany do celów automatyki domowej i bezpieczeństwa, ale także do zarządzania energią, takich jak systemy ogrzewania i chłodzenia oparte na rzeczywistej obecności w pomieszczeniu. Dzięki FP2 możesz cieszyć się bardziej inteligentnym i uspokajającym środowiskiem domowym, dostosowanym do potrzeb każdego.

Dzięki zastosowaniu technologii radaru fal milimetrowych, FP2 zapewnia precyzyjne wykrywanie obecności bez generowania fałszywych alarmów, nawet w przypadku najmniejszych ruchów. Co więcej, nie wymaga noszenia na sobie i nie wymaga systemu monitorowania kamer, co zapewnia maksymalną prywatność użytkownikom.

FP2 jest wyświetlany jako wiele czujników w HomeKit (i Home Assistant)*, Amazon Alexa, Google Home i Alice. Czujnik można łatwo zintegrować bez żadnych ograniczeń. Aqara koncentratora, co jest dobrym rozwiązaniem dla entuzjastów inteligentnego domu, aby rozszerzyć konfigurację inteligentnego domu.

Czujnik FP2 można zamontować na suficie i aktywować tryb wykrywania upadku. FP2 wykryje i zaalarmuje Cię za pośrednictwem aplikacji, gdy tylko ktoś upadnie, co zminimalizuje ryzyko obrażeń, zapewniając zdrowsze życie Twojej rodzinie.

Technologia radarowa mmWave to kolejna wielka rzecz w czujnikach inteligentnego domu! Nie będziesz potrzebować kilku czujników do wykrywania różnych obszarów w pomieszczeniu oraz starannej konfiguracji i długoterminowego zarządzania każdym czujnikiem. Dzięki FP2 otrzymasz wiele czujników podczerwieni (PIR), a nawet jeden dodatkowy czujnik światła.

Płatności i bezpieczeństwo

Metody płatności

 • American Express
 • Apple Pay
 • Diners Club
 • Discover
 • Google Pay
 • Maestro
 • Mastercard
 • Shop Pay
 • Union Pay
 • Visa

Informacje dotyczące płatności są przetwarzane w bezpieczny sposób. Nie przechowujemy danych kart kredytowych ani nie mamy do nich dostępu.

Why Choose Us?

15 Years Dedicated to Wireless Smart Home Tech - We Are The Best...

Vesternet Other Shops
Expert advice and support from in-house smart home specialists, crucial when self-installing. Lack specialist knowledge, focusing on volume over quality.
Specialises in premium Z-Wave, Zigbee, and Thread devices, ensuring top-tier smart home solutions. Sells a mix of products, including non-premium devices that may lack reliability.
Provides devices with the latest firmware, essential for seamless smart home integration. Often sell older firmware devices, leading to installation hassles and extra costs.
Offers fast worldwide delivery with next day free shipping from multiple warehouses. Slower and potentially costly shipping options, reducing overall value.
Over 15 years as a trusted leader in the smart home industry with extensive positive feedback. Less focused on smart homes, with fewer verified customer endorsements.
Developed our exclusive Vesternet-branded range of Z-Wave & Zigbee products, showcasing our expertise and commitment to smart home technology. Mainly resell other brands, offering limited unique product options.

1000's of Happy Customers...

Here's What You Get - Extra FREE

Buy Aqara Czujnik obecności FP2 and get all this FREE... (no need to add to cart, we'll send automatically with your order)

Unlock the Power of Smart Living: Your Ultimate Guide to a Futuristic Home

This £37 Premium Book unveils the most innovative ways to integrate smart tech seamlessly into your daily life, truly transforming your living space into a haven of convenience, safety, and modern sophistication. You'll Learn...

 • Simplicity at Your Fingertips: Grasp the basics of setting up common yet essential automations like hands-free lighting.
 • Weather-Wise Automations: Learn how your home can intuitively adjust to Mother Nature, from closing windows when it rains to optimizing temperature.
 • Enhance Security: Elevate your home’s security with automated alerts, making sure you're always in the know.
 • Energy Efficiency: Discover smart scenarios to reduce energy consumption, saving the planet and your pocket.
 • Lifestyle & Entertainment: Set the mood for every occasion - be it a movie night or a workout session.

Master Your Smart Home's Connectivity: Full Coverage

This £37 Premium Book unravels the mysteries of wireless technologies, guiding you to optimize your smart home's connectivity for unparalleled performance and convenience. You'll Learn...

 • Mastering Wireless Tech: Understand the core differences between Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi, and Thread, and how each can be harnessed for specific smart home needs.
 • Optimal Device Placement: Learn the art of positioning devices in various home setups, ensuring every corner of your space is seamlessly connected.
 • Combat Interference: Discover how to manage and mitigate interference between devices, ensuring smooth and uninterrupted smart home operations.
 • Wall Wisdom: Grasp the impact of different wall types on signal strength and learn strategies to overcome any barriers they might pose.
 • Inter-Technology Harmony: Dive into real-life scenarios that showcase how different technologies can coexist and complement each other, amplifying your smart home's potential.

Ultimate Smart Home Guide: Blueprint to Seamless Integration & Elevated Living

This £37 Premium Book unravels the intricacies of both preparing you home for smart tech + adding to it over time. You'll Learn...

 1. Dream Big, Start Simple: Delve deep into the strategy of initiating your smart home journey with manageable steps.
 2. Family-First Design: Grasp the essence of building a smart home that caters to every family member.
 3. Unified User Experience: Uncover the secrets to avoid a fragmented tech landscape.
 4. Research as Your Compass: Learn the art of proactive planning, ensuring you harness the best tech solutions and avoid common pitfalls.
 5. Embrace Elegance: Explore the beauty of creating sophisticated smart setups that prioritize simplicity, ensuring daily operations are a breeze for all.

Plus These Added Benefits...

 • Loyalty Points

  Every purchase earns you loyalty points. The more you spend, the more you save. Collect points for future discounts, making each buy a step towards your next saving.

 • Premium Support

  Become a part of our smart home enthusiast community. Share experiences, learn from peers, and access top-tier tech support with fast response times from our experts.

 • Exclusive Early Access

  Get your hands on the latest smart home products before anyone else. Enjoy priority notifications about new releases and exclusive offers, ensuring you’re always at the forefront of innovation.

Still Have Questions About Aqara Czujnik obecności FP2?

Frequently Asked Questions

What if it's incompatible with my existing smart home system?

We offer a no questions asked express return service. So, if you try Aqara Czujnik obecności FP2 and find it's not compatible with your system, you can easily return it.

How can I get technical support for it?

Our team of experts is available to assist you with any technical questions you may have via email and live chat.

Do you offer installation services?

While we don't offer direct installation services, we provide comprehensive online support through guides, videos, and access to our experts via email and chat. If you need an installer, we can often help connect you. With advancements in smart home tech, most of our products can be self-installed with guidance.

What if I struggle with installing or using after purchase?

We have experts who frequently use these products in their own homes, and they are well-acquainted with the ins and outs. This means we can provide unparalleled guidance and troubleshooting. You won't find this level of hands-on expertise at any other store.

How quickly will I receive my order?

If you place your order before 2:30pm in the UK, you can expect it the next day. For orders outside the UK, we offer express shipping options that will get your products to you within a few days.

Why should I choose to buy from Vesternet over other online stores?

When you buy from Vesternet, you're not just purchasing a product. You gain a partner with expertise in smart home technology. Our team is on-hand to assist with setup and provide valuable advice. While there might be cheaper options online, home automation can be complex, and having experts by your side can prevent costly mistakes.

How to Setup a Smart Home

In 5 Simple Steps...

 1. Plug in your Hub and setup with wizard
 2. Install Devices around your home
 3. Wirelessly Connect devices to your hub with wizard
 4. Create Rules & Scenes with wizard to automate tasks
 5. Enjoy your automated home with increased Security, Comfort, Energy & Emergency monitoring, automated Heating & Lighting

Then easily add more devices ongoing as you choose

Aqara

Aqara Czujnik obecności FP2

£90.00

Colour

NIE DOTYCZY

Light Colour

NIE DOTYCZY

Light Output

NIE DOTYCZY

Colour Temperature

NIE DOTYCZY

Luminous Intensity

NIE DOTYCZY

Brightness

NIE DOTYCZY

Technology

Matter, Wi-Fi, Bluetooth

Cloud

NIE DOTYCZY

Features

NIE DOTYCZY

Sensors

NIE DOTYCZY

Controller Type

NIE DOTYCZY

Remotes

NIE DOTYCZY

Access Control Type

NIE DOTYCZY

Processor

NIE DOTYCZY

Flash Storage

NIE DOTYCZY

Memory

NIE DOTYCZY

Security

NIE DOTYCZY

Power

NIE DOTYCZY

DC Voltage

NIE DOTYCZY

Load Types

NIE DOTYCZY

Load Rating

NIE DOTYCZY

Fitment

NIE DOTYCZY

Channels

NIE DOTYCZY

Battery Type

NIE DOTYCZY

Battery Life

NIE DOTYCZY

Switch Types

NIE DOTYCZY

Accuracy

NIE DOTYCZY

Active Element

NIE DOTYCZY

Alarm Sound Level

NIE DOTYCZY

Display

NIE DOTYCZY

IP Rating

NIE DOTYCZY

Max Load

NIE DOTYCZY

Max Transmitting Power

NIE DOTYCZY

Operating Humidity

NIE DOTYCZY

Overload Protection

NIE DOTYCZY
View product